076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

گزارش بازدید جناب آقای نوروزی مدیرکل محترم میراث فرهنگی

پروژه پارک آبی قلعه سحرآمیز در روز یکشنبه مورخ 15/10/92 مورد بازدید جناب آقای نوروزی مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هرمزگان ، جناب آقای واحدی معاون محترم گردشگری و سرمایه گذاری و آقای محمدی کارشناس ارشد سرمایه گذاری قرارگرفت.

 

جناب آقای نوروزی ؛ پیشرفت پروژه در این مدت کوتاه را بسیار رضایت بخش دانسته و حمایت خود را برای پیشرفت سریع پروژه اعلام نمودند. ایشان اظهار نمودند که یک طرح جامع گردشگری درحال تدوین است تا این محدوده به منطقه نمونه گردشگری بندرعباس تبدیل شود و الگویی برای بقیه نقاط استان گردد.

 

آقای نوروزی اظهار نمودند ؛ افتتاح این پروزه موجب خواهد شد که شهروندان استان و حدود ده میلیون گردشگری که سالیانه ازسایر نقاط کشور به استان سفر می نمایند از این مکان تفریحی و آبی مفرح در 5 کیلومتری شهر استفاده کنند و اوقات فراغت خود را با تفریح و ورزش به یک خاطره فراموش نشدنی تبدیل نمایند.