076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

بازدید مدیرکل محترم تعاون

روز دوشنبه مورخ 28/12/92 آقای مهندس اکرمی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه به همراه آقای ابراهیمی معاون کارآفرینی و اشتغال از پروژه پارک آبی قلعه سحرآمیز بازدید نمودند. مدیر پروژه در خصوص سرعت انجام پروژه در دو شیفت کاری و سرعت بخشیدن به احداث بخش های مختلف پارک آبی توضیحات لازم را ارائه دادند.

 

مهندس اکرمی نیز ضمن ابراز خشنودی از اینکه بخش خصوصی با ورود به حوزه گردشگری از نظر سرعت انجام کار ، کارآفرینی و اشتغالِ فعال نقش موثری دارد ، اعلام حمایت نمودند که هر گونه مساعدت و همراهی لازم را در اداره کل تعاون ، کار و رفاه در اختیار می گذارند تا شاهد بهره برداری سریعتر پارک آبی شوند . ایشان اظهار امیدواری کردند که با همکاری همه سازمانها و ادارات استان ، سرمایه گذاران با امیدواری و دلگرمی بیشتر وارد همه حوزه های سرمایه گذاری گردند .

همچنین آقای ابراهیمی معاون اشتغال و کارآفرینی نیز اعلام نمودند که این نوع پروژه های کارآفرینی مورد استقبال اداره مطبوع وی قرار دارد و همه ظرفیتهای موجود برای حمایت از این پروژه در حیطه گردشگری و تفریحات سالم را در اختیار خواهند نهاد.