076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

بازدید فرماندار از پروژه پارک آبی بندرعباس

احمد پویا فر فرماندار بندرعباس و احمدی معاون عمرانی فرمانداری با حضور در محل احداث پروژه پارک آبی بندرعباس از نزدیک در جریان اجرای مراحل مختلف آن قرار گرفتتد. در این بازدید مهدی طباطبایی مدیر پروژه توضیحانی درباره ایجاد آب شیرین کن برای این پروژه نیز ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک آبی بندرعباس، احمد پویافر در این بازدید ضمن پرسش و پاسخ و دریافت گزارش پیشرفت پروژه از زبان مدیر عامل و مهندسان اجرایی ، این پروژه را اتفاقی خوب و یک سرمایه گذاری متفاوت در سطح ملی و منطقه ای عنوان و ابراز امیدواری کرد که چنین پروژه ای مورد حمایت تمامی مسولین قرار گیرد.

 

وی همچنین ضمن تقدیر از تبلیغات مناسب و گسترده این پروژه در سطح شهر که بیانگر عظمت و ابعاد وسیع آن است ، نسبت به افتتاح هرچه سریعتر این پروژه اظهار امیدواری کرد.
مهندس احمدی معاون عمرانی فرماندار نیز در این بازدید سوالی را درباره کنترل استانداردها و کیفیت و امنیت تاسیسات پروژه مطرح کرد که توسط مهدی طباطبایی مدیر پروژه اینگونه پاسخ داده شد : تمامی استانداردهای رعایت شده در این پروژه در سطع استانداردهای جهانی پارک های آبی است و حتی در برخی بخشها از پارک های آبی کشورهای همسایه نیز دارای کیفیت و ضریب اطمینان بیشتری است که توسط تیم نگهداری و کنترل کیفیت بصورت روزانه، هفتگی و ماهیانه مورد بازدید و ارزیابی قرار می گیرند.

در سوالی دیگر فرماندار بندرعباس درباره پساب تولید شده از آب شیرین کن های مجموعه و تمهیدات لازم برای این منظور پرسید که مهدی طباطبایی مدیر پروژه گفت : این پساب در فضای سبز مجموعه و نیز فضای سبز محوطه بیرون پارک استفاده خواهد شد و این مجموعه را زیبا و سرسبز خواهد کرد و جلوه خاصی به محوطه پیرامونی این پروژه می بخشد.
در پایان احمد پویافر ضمن ابراز خوشحالی از بازدید این پروژه اظهار امیدواری کرد که در افتتاح این پروژه بزرگ تفریحی و گردشگری کشور، حضور به هم رساند.