076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

بخش vip

بخش vip شامل مجموعه امکانات تفریحی زیر می باشد:
سالن پذیرایی اختصاصی و مبله ، رخت کن ، دوش ، سونابخار ، سوناخشک ، سالن بدنسازی ، اتاق ماساژ ، حوضچه آب سرد و جکوزی .