076-33678555
ســــــــــــــــــهام
20000ريال
تاریخ 94/04/23
نمودار رشـد سهام

اطلاعات سهام

با خرید سهام پارک آبی  بندرعباس سرمایه گذاری "مطمئن  و پایدار" را تجربه  کنید .

شرکت مجتمع ، آبی ، تفریحی و گردشگری قلعه سحرآمیز خلیج فارس با هدف "افزایش مشارکت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار" در استان هرمزگان ، بخشی از سهام "پارک آبی بندرعباس" را در قالب سهام "بانام" واگذار می کند.


سهام شرکت عبارت است قسمتی از سرمایه شرکت که افراد با خرید سهامِ آن مشارکت خود در احداث و بهره برداری مجهزترین و مفرح ترین پارک آبی جنوب کشور را با رعایت مقررات قانون تجارت به رسمیت می شناسند.
با سرمایه گذاری در پارک آبی بندرعباس از طریق خرید سهام ، فرصت دست یابی به "سـودآوری بهتر ، مطمئـن تر و پایـدارتر" را همراه با افزایش "ارزش سهامِ خود" تجربه کنید.

 

مزایای خرید سهام پارک آبی بندرعباس:   

  • 1- حاشیه سود مناسب
  • 2- ارزش افزوده مناسب پروژه که منجر به افزایش ارزش سهام خواهد شد.
  • 3- مشارکت همه اقشار جامعه در نخستین پروژه پارک آبی در جنوب کشور
  • 4- جذب سرمایه های کم و متناسب با توان مالی مردم
  • 6- امکان فروش مستقیم سهام به شرکت در هر زمان
  • 7- اولویت سهامداران در مشارکت در